Könyvek
 
   
 
    Témakörök:
 • A vezetői munka pszichológiai megalapozása
 • A szervezeti magatartás alapjai
 • Személyiség és szervezet
 • A szociális megismerés
 • A társas hatás és társas befolyásolás
 • Csoportok a szervezetben
 • Vezetési stílusok
 • Problémaészlelés és megoldás
 • Konfliktushelyzetek, konfliktuskezelés
 • Kreativitás
 • Humán erőforrás menedzsment, vezetés és pszichológia
 • Motiváció a szervezetben
 • A vezetés mentálhigiénéje