Könyvek
 
   
 
    Témakörök:
  • Vezetési esettanulmányok készítésének módszere
  • Esettanulmányi témák ismertetése
  • Kommunikáció
  • Kommunikációs tréning
  • Retorikai ismeretek
  • Az előadás

Az esettanulmány program keretében minden résztvevő saját szervezetében kidolgoz, egy általa választott vezetési kérdést. Előzetesen, részletesen megbeszéljük az esettanulmány elkészítésének módszerét. A résztvevők közel 20 témakörből választhatják ki a feldolgozandó vezetési problémát. Az esettanulmányok értékelése csoportosan történik olyan módon, hogy minden résztvevő az általa készített tanulmányt kiselőadás keretében ismerteti a csoport tagjaival. Az előadást és az esettanulmányt a tréner vezetésével és a csoporttagok közreműködésével dolgozzuk fel. Az előadásokat nem csak vezetési- szakmai szempontból, hanem kommunikációs-retorikai oldalról is értékeljük.